EU adatlap kitöltés (EU_ADATLAP)
Hossza: 1 pozíció
Tartalma: 1 = Igen (Adatlap kitöltésre került)
2 = Nem (Adatlap nem került kitöltésre)


Vizitdíj (V_DIJ)
Hossza: 2 pozíció
Tartalma: 01 = az ellátásért alapösszegû vizitdíj fizetés történt
02 = az ellátásért emelt összegû vizitdíj fizetés történt
03 = vizitdíj fizetés alóli mentesség 18 év alatti biztosított ellátása okán
04 = vizitdíj fizetés alóli mentesség egyéb jogszabályi feltételek alapján
05 = az ellátásért vizitdíj fizetés nem történt
06= a vizitdíj fizetés alóli mentesség az egészségügyi szolgáltató döntése alapján


Vizitdíj fizetésének módja (V_DIJ_MOD)
Hossza: 2 pozíció
Tartalma:
01 = készpénzzel,
02= vizitbérlettel,
03= az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj befizetését igazoló bizonylattal,
04= az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának o) pontjában meghatározott pénztári kártyával,
05= készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és elektronikus pénzzel),
06=egyéb módon
Hiányában (amennyiben vizitdíj fizetése nem történt) "99" technikai kóddal kell feltölteni.